štvrtok 10. februára 2022

 Hlavné kritéria pri výbere havarijného poistenia


 1. HRANICA TOTÁLNEJ ŠKODY

  Koľko dostanem za svoje auto ak mi ho ukradnú, alebo ostane z neho "šrot" po havárii, by malo byť prvoradým pri výbere poistenia. Poisťovne pri havarijnom poistení hradia škody do výšky tzv. všeobecnej hodnoty vozidla, je to vlastne trhová cena ktorá zodpovedá stavu vozidla pred poistnou udalosťou. Ak cena opravy prekročí všeobecnú hodnotu vozidla (vhv) prehlási poisťovňa že ide o tzv. totálnu škodu. Podľa poisťovne oprava vozidla je ekonomicky neúčelná, náklady na opravu by prekročili hranicu VHV vozidla stanovenú v poistných podmienkach tej ktorej poisťovne :

  - Allianz-Slovenská poisťovňa 90 %
  - Kooperativa poisťovňa 100 %
  - Wüstenrot poisťovňa 80 %

  - Generali Slovensko 85 %
  - Uniqa poisťovňa 100 %
  - Groupama poisťovňa 80 %
  - Komunálna poisťovňa 90 %
  - ČSOB poisťovňa 80 %
  - UNION poisťovňa 85 %

  Tieto percentá, rozhodujú o tom či Vám poisťovňa preplatí celú výšku škody (po odpočítaní spoluúčasti), alebo v prípade totálnej škody sumu Vám ostane "vrak auta" a poisťovňa Vám vyplatí všeobecnú hodnotu zníženú o spoluúčasť a o časovú hodnotu použiteľných dielov z vraku vozidla. 

  Túto finančnú stratu môžete eliminovať poistením typu GAP, ktoré Vám dorovná rozdiel medzi Vašou obstarávacou cenou a plnením z havarijnej poistky (všeobecnej hodnoty vozidla).

 2. ROZSAH POISTENIA, SPOLUÚČASŤ, AKCEPTOVATEĽNÁ NH OPRÁV

  Ďalej odporúčam venovať pozornosť spoluúčasti a výlukám z poistenia (obvykle sú vylúčené pneumatiky, ak nedošlo k inému poškodeniu vozidla a rovnako prepätie, skrat v elektroinštalácii ak nedošlo k požiaru, alebo nie sú viditeľné vonkajšie škody napr. na čalúnení a pod., ale aj úmyselné založenie požiaru, výbušného systému... ) rovnako ako rozsahu poistného krytia - čo je poistené - obvykle sú to riziká živelné - požiar, výbuch, povodeň... havarijné - stret vozidiel, náraz vozidla, ...a krádeže - poškodenie vozidla, vandalizmus, odcudzenie časti vozidla - pri týchto škodách je potrebné VŽDY VOLAŤ NA MIESTE POLÍCIU.

  Spoluúčasť je podiel ktorým sa podieľate na každej škode na Vašom vozidle. Uvádza sa v percentách, alebo pevnou sumou.  Štandard je spoluúčasť vyčíslená percentom podielu na oprave škody, najbežnejšie je to 5% a zároveň je tento %-lny podiel limitovaný minimálnou sumou najmenej od 65/18/15/165/166,-Eur, ale sú aj produkty s pevne vyčíslenou spoluúčasťou 100,-/150,-/200,-... Eur, alebo aj s nulovou spoluúčasťou.

 3. BONUS – MALUS

  Rovnako odporúčam zvážiť medzi poistením ktoré Vás odmeňuje ak nemáte žiadne škody - bonusové poistenie - ale aj trestá za Vami spôsobenú škodu navýšením poistného – MALUS - (podľa podmienok a výšky zavinených škôd od 10% až do 75 % pôvodného poistného) a bezbonusové poistenie kde nehodovosť neovplyvňuje výšku poistného na nasledujúce obdobie. Pri firemných/referentských autách s viacerými používateľmi odporúčam nebonusové produkty.


Cenu poistného každá poisťovňa určuje na základe vlastných kritérií, preto kým u jednej poisťovne je daná značka/typ mv, považovaný za nadštandardný (nie výbavou ale hlavne cenou opravy a náhradných dielov) u inej poisťovne je tento typ poisťovaný za zvýhodnenú sadzbu. Ceny ovplyvňuje výrazne vek držiteľa/vodiča, región jeho história zavinených škôd a región kde je auto prihlásené. Sadzby poistného sa dnes pohybujú v rozsahu podľa typu poistenia od cca 1,8 % do cca 2,5 % z novej ceny auta.


Podpisom/akceptovaním poistnej zmluvy zaplatením (online) potvrdzujete, že ste sa oboznámili aj s poistnými podmienkami, ktoré obsahujú nielen rozsah Vašich nárokov pri škode, ale aj Vaše povinnosti, preto neodporúčam uzatvárať poistenie bez toho aby ste ich neprečítali.

A na koniec otázka : Do akého veku auta sa mi oplatí havarijné poistenie ?
A odpoveď : Neoplatí sa len vtedy, ak máte pripravenú finančnú rezervu vo výške trhovej ceny mv na jeho spojazdnenie v prípade škody.

streda 9. februára 2022

Stále si vyberáte PZP len podľa ceny ?

Aj keď toto poistenie prioritne odškodňuje škody, ktoré ste spôsobili Vy, je nepríjemné ostať z nepojazdným vozidlom a zháňať odťahovú službu. 

Vo väčšine produktov Povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu je aj v základnom poistení predplatený príchod asistenčnej služby a prípadný odťah zväčša do najbližšieho servisu schopného spojazdniť Vaše auto. 

V základných podmienkach asistencie  je  buď uvedený limit vzdialenosti odťahu, alebo finančná výška predplateného balíka služieb.  Je však treba pripomenúť že asistencia si účtuje km od odchodu zo svojej základne k Vám, takže finančný limit cca 50-70€ ľahko prekročí, ak ste havaroval mimo bydliska, pred Vaším požadovaným cieľovým miestom.
 
Ak jazdíte nielen v svojom okrese, ale pracovne, či za rekreáciou aj mimo svojho regiónu je dobré zamerať sa na  podmienky asistenčných služieb v poistení.  
Hlavne ak jazdíte aj za hranice Slovenska, Vás bude zaujímať že existujú produkty kde je možné vybrať si vyšší modul asistenčných služieb. Ten Vám zabezpečí nielen vyššie plnenie pri spôsobenej škode , ale aj právne poradenstvo v zahraničí a zaplatí prípadný odťah Vášho nepojazdného auta, resp. jeho repatriáciu až na Slovensko a to nielen pri havárii, ale aj pri poruche. 

Určite je nepríjemné  ostať niekde s nepojazdným vozidlom a poteší ak Vám asistencia po telefóne pomôže nielen s odťahom Vášho vozidla, ale aj Vám nájde a zaplatí ubytovanie počas opravy Vášho auta, prípadne zabezpečí Vám zaplatí cestu do cieľového miesta, alebo zaplatí náhradné vozidlo a to nielen pri havárii, ale aj pri poruche Vášho vozidla.

Preto ak jazdíte často aj do zahraničia je vhodné zvážiť svoje priority a  ponuku produktov a  nad výberom povinného zmluvného poistenia porozmýšľať, určite stojí za to  ak Vám Vaše poistenie pomôže v nepríjemných a stresujúcich situáciách.

sobota 1. januára 2022

Poisťovací agent Vám pomôže nielen pri výbere poistenia.


Poisťovací agent – samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia.


V médiách je často poisťovací agent vykresľovaný ako ten „zlý“ čo sa nabaľuje na poistení a zvyšuje jeho cenu. Je to však poľutovaniahodný omyl.
   Poisťovací agent, resp. podľa nového názvoslovia  samostatný finančný agent (SFA)  v sektore poistenia a zaistenia je sprostredkovateľ ktorého platia poisťovne za predaj produktov na základe zmlúv a nie klienti. 
  Na rozdiel od viazaného finančného agenta, resp. viazaného sprostredkovateľa pracujúceho pre jednu poisťovňu má v  portfóliu viacero konkurenčných produktov rovnakého typu a teda klient má možnosť výberu bez toho aby sám obiehal poisťovne.

Poisťovací agent vykonáva pre klienta sprostredkovanie poistenia čo nezahŕňa len predaj poistiek. Rozsah sprostredkovania presne definuje Zákon o finančnom sprostredkovaní  č. 186/2009 Z. z.: 
-predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby
-poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy
-spolupráca pri správe zmluvy
-spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov
-zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi.

Každý sprostredkovateľ musí spĺňať aspoň jednu z týchto činností, samozrejme že v rámci kvality služieb klient rýchlo zistí či ho poisťovák pri pokuse oznámiť škodu odbije s tým aby otravoval poisťovňu, alebo mu asistuje pri hlásení škody, obhliadke a uplatňovaní finančných nárokov. 

Pridanou hodnotou SFA a jeho profesionálnych podriadených agentov je okrem   aktuálnych informácií o akciách a produktových novinkách jednotlivých poisťovní   samozrejme prax a skúsenosti nielen z predaja ale aj z postupov pri likvidácií škôd

Uzatvorením poistnej zmluvy klienta s poisťovateľom teda činnosť poisťovacieho agenta  zďaleka nekončí a je klientovi nápomocný aj v oblasti správy poistenia resp. pri riešení vzniku poistnej udalosti.
Využitie služieb samostatného finančného agenta vôbec nezdražuje poistenie, ba naopak v prípade malých a stredných firiem jednanie s poisťovňami prostredníctvom SFA zvyšuje ich pozíciu a konkurencia výberu produktov zase znižuje cenu poistenia

   Najdôležitejšiou  výhodou je však prehľad naprieč poistnými produktami a doporučenie takých, ktoré spĺňajú požiadavky klienta nielen v cene, ale aj v rozsahu poistenia.

Poisťovací agent  musí spĺňať zákonom stanovené podmienky týkajúce sa vzdelania, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti, ktorú musí raz za štyri roky preukazovať pred dozorujúcim orgánom (NBS).


pondelok 26. marca 2018

PZP a základné služby po nehode v SR


Jediným kritériom mnohých vlastníkov mv pri výbere pzp je cena. Väčšina vodičov to berie ako nutné zlo, resp. si pamätá časy keď sa na pošte vyzdvihli šeky a do konca januára si každý vypísal a uhradil cenu zákonného poistenia.

Dnes je situácia iná, PZP ponúka 11 poisťovní a každá z nich sa snaží získať klientov rôznymi službami alebo šikovným marketingom.  Každý poisťovateľ PZP má v svojom produkte zahrnuté základné asistenčné služby po nehode, ktoré obsahujú príjazd servisného vozidla, núdzovú opravu, alebo odťah vozidla do servisu a pokiaľ oprava trvá dlhšie ako 8 hodín  umožnia  dokončenie Vašej cesty.
Porovnal som rozsah základnej asistencie po nehode na území SR, s dôrazom na služby po nehode a osobne ma zaujímala možnosť využitia služieb náhradného vozidla na dokončenie cesty.
Porovnávanie asistencie podľa finančných balíkov nieje celkom exaktné. Poisťovne uzatvárajú zmluvy na tieto služby s medzinárodnými asistenčnými spoločnosťami ako  Mondial, Europe asistence, či AXA asistance a tie môžu mať za rovnaké služby v základných asistenčných balíkoch  dohodnutú rôznu cenu. 
Tu je výsledok :
Allianz-SP – príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah do najbližšieho zmluvného servisu max. do limitu 70€, 
AXA –  príjazd servisnej služby, núdzová oprava do 110€,  odťah v rámci SR zdarma, taxi 15€.
ČSOB –  príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah 120€, náhradný automobil max. 4 dni, taxi max. 30€
Generali – príjazd servisnej služby, núdzová oprava max 50 € a odťah max. do  120€, náhradný automobil 72 hod
Genertel - na celý asistenčný balík vyčlenili 100€ (príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah v rámci SR)
Groupama - príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah 90€, náhradný automobil do 24 hod
Komunálna – príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah do najbližšieho servisu v limite spolu do 105€, náhradný automobil 24 hod /TAXI max. do 100€
Kooperatíva – príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah do 100 km, náhradný automobil 24 hod/ TAXI max.99,58€
Uniqa – príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah do 100€, náhradný automobil do 24 hod
Union – príjazd servisnej služby, núdzová oprava  do 75€ a odťah max. 50km a 150€, náhradný automobil 24 hod, limit všetkých služieb je spolu 150€.
Wustenrot - príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah do 70€, náhradný automobil do 24 hod.
Pri opravách sprostredkovaných a hradených asistenčnou službou nie sú hradené súčiastky len práca.

Ak je nutnosť dokončenia Vašej cesty vyhodnotená asistenčnou centrálou prioritná, skoro všetky poisťovne deklarujú aj poskytnutie náhradného vozidla. Poisťovne skupiny Vienna Insurance Group Vám dokonca poskytnú na dokončenie cesty TAXI.

Spôsob a rozsah použitia služieb je vždy v réžii asistenčných centrál, ktoré vyhodnotia situáciu na základe informácii pri nehode alebo poruche individuálne. V každom prípade okamžite po nehode podľa možností je potrebné kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, podrobne vysvetliť rozsah nehody a riadiť sa presne jej pokynmi. 
Ak využijete iné služby pred kontaktovaním centrály asistencie ich preplatenie nečakajte.
Na budúce sa pozriem na to  ktorá poisťovňa Vám v rámci uzavretého PZP pomôže aj pri poruche vozidla.


piatok 31. augusta 2012

O zodpovednosti a nielen pri poistení

Demokracia je v prvom rade o zodpovednosti a slobode výberu. Zodpovednosť je však u nás prehliadaná na úkor slobody. Zodpovednosť znamená nielen dodržiavanie pravidiel a schopnosť postarať sa o seba a svoju rodinu ale aj úctu k sebe, svojej rodine, svojej práci a spoločnosti.

Ak si vážime svoju prácu, vážme si aj majetok ktorý sme vďaka tejto práci nadobudli. Často krát vidíme v správach ako ľudia prichádzajú následkom živelných pohrôm o svoj majetok. Očakávajú potom od štátu ( od nás ) aby sa o nich postaral. (Cena poistenia nehnuteľného majetku je pritom naozaj zlomková, rádovo 0,0005-9 z jeho hodnoty.)

Nešťastia chodia nielen po horách a rodiny prichádzajú o svojich živiteľov nielen pri ľudských a osobných tragédiách. Cena života a zdravia je nevyčísliteľná. Každý člen rodiny je nenahraditeľný, ale rodina musí ďalej žiť. Aj tieto fakty si treba uvedomiť a rátať s nimi nielen pri vybavovaní hypotéky, leasingu ale aj v bežnom živote.

Práve táto doba nás núti častejšie sa zamýšľať nad budúcnosťou nielen svojou a svojej rodiny. Keď štátne správy a samosprávy obmedzujú sociálne služby a zvyšujú ich ceny je nevyhnutnosťou zabezpečiť si budúcnosť v dobe keď nebudeme ekonomicky aktívny.

Touto úvahou nechcem u Vás navodiť atmosféru depresie, chcem len povedať že hlavne stredná vrstva spoločnosti by si mala uvedomiť že úsporné opatrenia v štátnej administratíve smerujú práve proti Vašim istotám a sociálna sieť Vás zachytí až kdesi na úplnom dne.

To najmenej čo môžeme pre seba urobiť je správať sa zodpovedne, chrániť svoju rodinu a dávať príklad osobnou zodpovednosťou aj svojim deťom a svojmu okoliu.

streda 2. mája 2012

Sporenie vs. poistenie

Sporenie vs. poistenie

To čo robí životné poistenie naozaj  poistením a čím sa zásadne odlišuje od sporenia nie sú len  riziká pre pozostalých (odškodnenie v prípade smrti ) ale hlavne  riziko s benefitom pre poisteného  - oslobodenie od platenia poistného   v prípade úrazu, alebo choroby následkom ktorej je invalidita -  vtedy  poisťovňa za poistníka/poisteného  „platí“ poistné  pri zachovaní všetkých nárokov v zmluve.


V prípade akéhokoľvek sporenia  resp. pravidelného investovania do fondov Vás samozrejme nikto od pravidelnej platby neoslobodí  a  strata schopnosti pracovať  pravdepodobne zabráni dosiahnuť dlhodobé ciele pravidelného sporenia/investovania. 

V prípade ak  posudkový lekár Sociálnej poisťovne  ohodnotí  stratu pracovnej schopnosti nad 70% ( bývalý plný invalidný dôchodok ) bude poisťovňa za Vás platiť poistné ( v niektorých produktoch je táto hranica nižšia, záleží od podmienok poisťovne ). Pri invalidite následkom choroby je v poistných produktoch obvykle ochranná lehota 2 rokov. Samozrejme poisťovňa  oslobodí od platenia poisteného/poistníka  len pri chorobe ktorá nebola diagnostikovaná pred uzatvorením poistenia.   

Nie vo všetkých produktoch životného poistenia je oslobodenie od platenia pri priznaní invalidného dôchodku  súčasťou základných rizík (smrť a dožitie), v niektorých ( hlavne  investičných typoch ) je nutné ho pripoistiť. U  „detských“ poistiek je dôležité vyhľadávať zmluvy s dvoma dospelými osobami na ktorých sa toto riziko vzťahuje a zároveň riziko oslobodenia od platenia zmluvy v prípade smrti  jedného rodičov. Takéto typy poistiek sú na trhu v súčasnosti  zriedkavosťou, ale stále sa vyskytujú a naozaj  spĺňajú názov – POISTENIE.

Bez tohto rizika nedoporučujem  uzatvárať  žiadne životné poistenie, hoci  niektorí sprostredkovatelia v snahe „ušetriť peniaze klientov“ ponúkajú produkty aj  bez tohto rizika. Len na ilustráciu v minulom roku priznala Sociálna poisťovňa cca 25.000 invalidných dávok a v tomto roku je ich predpoklad ešte vyšší. 

štvrtok 29. marca 2012

Poistenie čelného skla


Samostatné poistenie čelného skla nie je na našom trhu bežné. V rámci havarijného poistenia máte samozrejme poistené aj čelné sklo presne na tie riziká ako celé auto s rovnakou spoluúčasťou. U viacerých produktoch havarijného poistenia je možné pripoistenie čelného skla, presnejšie to znamená zníženie spoluúčasti  pri jeho poškodení.
Pri PZP ponúka pripoistenie čelného skla len poisťovňa AXA.
Samostatné poistenie čelného skla nie je na našom trhu bežné. Zhruba pred čosi vyše rokom ho začala ponúkať poisťovňa Wustenrot. Tento ich produkt „prekopala“ Kooperatíva a onedlho (od 01.04.) ho začne predávať.
Porovnal tieto dva poistenia čelného skla  so službou od Autoskla Hornet-u -  ASSIST REGULAR

WUSTENROT – môžete si zvoliť z dvoch variant poistných súm 200€ (poistné 40€ ) a 500€  (poistné 60€) pri  spoluúčasti 10% zo škody.
Riziká: náraz na akúkoľvek prekážku, stret s iným účastníkom cestnej premávky, pád akýchkoľvek predmetov, ktoré nie sú súčasťou vozidla (stromov, stožiarov, skál, zemín a pod.), výbuch, krupobitie, víchrica, stret so zverou počas prevádzky vozidla.
Opravy skiel sú hradené bez spoluúčasti. Wustenrot  uprednostňuje v prípade opravy zmluvné servisy - špecializované firmy na výmenu autoskiel -  uvedené priamo v poistných podmienkach  Poistenie po výmene skla zaniká a je nutné uzatvoriť si poistenie na nové sklo.

KOOPERATIVA- ponúka až štyri varianty poistných súm 200€ (poistné 39€), 350€ ( poistné 49€), 500€ (poistné 59€), alebo 1000€ (poistné 99€) pri spoluúčasti 5% zo škody.
Riziká: poškodenie, alebo zničenie čelného skla v dôsledku vonkajších mechanických síl napr.: stret náraz, pád predmetov, krupobitie, výbuch, a pod.  + vandalizmus. Uvádzacie zľavy z poistného pre klientov Kooperatívy sú vo výške 20% (pre neklientov 10%).
Rovnako Kooperatíva uprednostňuje doporučené zmluvné servisy, ak nevyužijte zmluvný servis treba na to upozorniť  technika  pri obhliadke, ktorý Vám určí primerané náklady na opravu. Škodu je nutné ohlásiť najneskôr do 3 dní keď  ste sa o nej dozvedeli. Pri takom poškodení, kedy Vám vznikne nárok na poistné plnenie v súvislosti s ďalším poškodením vozidla – plnenie z tohto poistenia je vylúčené. Opravy skiel sú rovnako hradené bez odrátavania spoluúčasti.
Na rozdiel od Wustenrot-u poistenie po výmene skla nemusí zaniknúť ak klient súhlasí s obnovením poistnej sumy a do 15 dní od doručenia jej výšky ju uhradí.

HORNET – Autosklo – ponúka službu HORNET ASSIST REGULAR ktorá Vás rovnako môže zaujať pri ochrane čelného skla. Ponúka nanesenie „spevňujúcej vrstvy“ a za príplatok 5€ aj nanotechnológiou nanesený "film" ktorý odpudzuje dážď a sneh, zvyšuje hydrofóbne vlastnosti čelného skla a zlepšuje viditeľnosť za dažďa a eliminuje oslnenie v noci oproti idúcimi vozidlami. Opravy skla sú zadarma a nezanedbateľným benefitom je mobilný servis  opravu či výmenu čelného skla vám zrealizujú priamo u vás doma alebo v práci.

Ceny služby na jeden rok rozdeľuje podľa kategórie vozidla.
19€ - osobné vozidlo 
29€ - dodávkové vozidlo (kategória N1)
39€ - nákladné vozidlo nad 3,5 t 
Za cenu 24€ ( 19€+5€) tak získate aj opravy skiel počas trvania zmluvy zdarma. Podmienka výmeny skla  ( pri poškodení keď nie je možná jeho oprava )  je nutnosť uzatvoriť novú zmluvu s Hornetom na  obdobie 3 rokov.  

Hornet ponúka túto aj pre poškodené čelné sklá pod názvom  ASSIST HELP v cene 39€ je teda vlastne hradená oprava Vášho skla.Oprava je však možná len vtedy ak nieje poškodenie v zornom poli vodiča a spĺňa ďalšie technické kritériá na opravu ( veľkosť, tvar ).

Všetky produkty majú svoje opodstatnenie v dobe keď poisťovne odmietajú hradiť poškodenia čelného skla z PZP (bez nestranných svedkov nieje možné spoľahlivo pre poisťovňu lokalizovať škodu v čase, mieste a spôsobe poškodenia). Veľkú časť viny na tom majú sami vodiči, keď každé poškodenie skla sa snažili vykompenzovať službou od kamaráta. 
V tomto roku určite pribudnú podobné produkty aj od iných poisťovní.Výber produktu závisí vždy od  Vášho spôsobu jazdenia a požadovaného komfortu  pri oprave. Čo ja pre Vás optimálnym spojením  poistenie s profesionálnym a skúseným servisným partnerom, alebo rozšírený rozsah poistenia, alebo pocit komfortu pri službách u "Vás doma" bez medzistupňa nahlasovania škôd poisťovni.