štvrtok 29. marca 2012

Poistenie čelného skla


Samostatné poistenie čelného skla nie je na našom trhu bežné. V rámci havarijného poistenia máte samozrejme poistené aj čelné sklo presne na tie riziká ako celé auto s rovnakou spoluúčasťou. U viacerých produktoch havarijného poistenia je možné pripoistenie čelného skla, presnejšie to znamená zníženie spoluúčasti  pri jeho poškodení.
Pri PZP ponúka pripoistenie čelného skla len poisťovňa AXA.
Samostatné poistenie čelného skla nie je na našom trhu bežné. Zhruba pred čosi vyše rokom ho začala ponúkať poisťovňa Wustenrot. Tento ich produkt „prekopala“ Kooperatíva a onedlho (od 01.04.) ho začne predávať.
Porovnal tieto dva poistenia čelného skla  so službou od Autoskla Hornet-u -  ASSIST REGULAR

WUSTENROT – môžete si zvoliť z dvoch variant poistných súm 200€ (poistné 40€ ) a 500€  (poistné 60€) pri  spoluúčasti 10% zo škody.
Riziká: náraz na akúkoľvek prekážku, stret s iným účastníkom cestnej premávky, pád akýchkoľvek predmetov, ktoré nie sú súčasťou vozidla (stromov, stožiarov, skál, zemín a pod.), výbuch, krupobitie, víchrica, stret so zverou počas prevádzky vozidla.
Opravy skiel sú hradené bez spoluúčasti. Wustenrot  uprednostňuje v prípade opravy zmluvné servisy - špecializované firmy na výmenu autoskiel -  uvedené priamo v poistných podmienkach  Poistenie po výmene skla zaniká a je nutné uzatvoriť si poistenie na nové sklo.

KOOPERATIVA- ponúka až štyri varianty poistných súm 200€ (poistné 39€), 350€ ( poistné 49€), 500€ (poistné 59€), alebo 1000€ (poistné 99€) pri spoluúčasti 5% zo škody.
Riziká: poškodenie, alebo zničenie čelného skla v dôsledku vonkajších mechanických síl napr.: stret náraz, pád predmetov, krupobitie, výbuch, a pod.  + vandalizmus. Uvádzacie zľavy z poistného pre klientov Kooperatívy sú vo výške 20% (pre neklientov 10%).
Rovnako Kooperatíva uprednostňuje doporučené zmluvné servisy, ak nevyužijte zmluvný servis treba na to upozorniť  technika  pri obhliadke, ktorý Vám určí primerané náklady na opravu. Škodu je nutné ohlásiť najneskôr do 3 dní keď  ste sa o nej dozvedeli. Pri takom poškodení, kedy Vám vznikne nárok na poistné plnenie v súvislosti s ďalším poškodením vozidla – plnenie z tohto poistenia je vylúčené. Opravy skiel sú rovnako hradené bez odrátavania spoluúčasti.
Na rozdiel od Wustenrot-u poistenie po výmene skla nemusí zaniknúť ak klient súhlasí s obnovením poistnej sumy a do 15 dní od doručenia jej výšky ju uhradí.

HORNET – Autosklo – ponúka službu HORNET ASSIST REGULAR ktorá Vás rovnako môže zaujať pri ochrane čelného skla. Ponúka nanesenie „spevňujúcej vrstvy“ a za príplatok 5€ aj nanotechnológiou nanesený "film" ktorý odpudzuje dážď a sneh, zvyšuje hydrofóbne vlastnosti čelného skla a zlepšuje viditeľnosť za dažďa a eliminuje oslnenie v noci oproti idúcimi vozidlami. Opravy skla sú zadarma a nezanedbateľným benefitom je mobilný servis  opravu či výmenu čelného skla vám zrealizujú priamo u vás doma alebo v práci.

Ceny služby na jeden rok rozdeľuje podľa kategórie vozidla.
19€ - osobné vozidlo 
29€ - dodávkové vozidlo (kategória N1)
39€ - nákladné vozidlo nad 3,5 t 
Za cenu 24€ ( 19€+5€) tak získate aj opravy skiel počas trvania zmluvy zdarma. Podmienka výmeny skla  ( pri poškodení keď nie je možná jeho oprava )  je nutnosť uzatvoriť novú zmluvu s Hornetom na  obdobie 3 rokov.  

Hornet ponúka túto aj pre poškodené čelné sklá pod názvom  ASSIST HELP v cene 39€ je teda vlastne hradená oprava Vášho skla.Oprava je však možná len vtedy ak nieje poškodenie v zornom poli vodiča a spĺňa ďalšie technické kritériá na opravu ( veľkosť, tvar ).

Všetky produkty majú svoje opodstatnenie v dobe keď poisťovne odmietajú hradiť poškodenia čelného skla z PZP (bez nestranných svedkov nieje možné spoľahlivo pre poisťovňu lokalizovať škodu v čase, mieste a spôsobe poškodenia). Veľkú časť viny na tom majú sami vodiči, keď každé poškodenie skla sa snažili vykompenzovať službou od kamaráta. 
V tomto roku určite pribudnú podobné produkty aj od iných poisťovní.Výber produktu závisí vždy od  Vášho spôsobu jazdenia a požadovaného komfortu  pri oprave. Čo ja pre Vás optimálnym spojením  poistenie s profesionálnym a skúseným servisným partnerom, alebo rozšírený rozsah poistenia, alebo pocit komfortu pri službách u "Vás doma" bez medzistupňa nahlasovania škôd poisťovni. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára