piatok 31. augusta 2012

O zodpovednosti a nielen pri poistení

Demokracia je v prvom rade o zodpovednosti a slobode výberu. Zodpovednosť je však u nás prehliadaná na úkor slobody. Zodpovednosť znamená nielen dodržiavanie pravidiel a schopnosť postarať sa o seba a svoju rodinu ale aj úctu k sebe, svojej rodine, svojej práci a spoločnosti.

Ak si vážime svoju prácu, vážme si aj majetok ktorý sme vďaka tejto práci nadobudli. Často krát vidíme v správach ako ľudia prichádzajú následkom živelných pohrôm o svoj majetok. Očakávajú potom od štátu ( od nás ) aby sa o nich postaral. (Cena poistenia nehnuteľného majetku je pritom naozaj zlomková, rádovo 0,0005-9 z jeho hodnoty.)

Nešťastia chodia nielen po horách a rodiny prichádzajú o svojich živiteľov nielen pri ľudských a osobných tragédiách. Cena života a zdravia je nevyčísliteľná. Každý člen rodiny je nenahraditeľný, ale rodina musí ďalej žiť. Aj tieto fakty si treba uvedomiť a rátať s nimi nielen pri vybavovaní hypotéky, leasingu ale aj v bežnom živote.

Práve táto doba nás núti častejšie sa zamýšľať nad budúcnosťou nielen svojou a svojej rodiny. Keď štátne správy a samosprávy obmedzujú sociálne služby a zvyšujú ich ceny je nevyhnutnosťou zabezpečiť si budúcnosť v dobe keď nebudeme ekonomicky aktívny.

Touto úvahou nechcem u Vás navodiť atmosféru depresie, chcem len povedať že hlavne stredná vrstva spoločnosti by si mala uvedomiť že úsporné opatrenia v štátnej administratíve smerujú práve proti Vašim istotám a sociálna sieť Vás zachytí až kdesi na úplnom dne.

To najmenej čo môžeme pre seba urobiť je správať sa zodpovedne, chrániť svoju rodinu a dávať príklad osobnou zodpovednosťou aj svojim deťom a svojmu okoliu.