štvrtok 29. marca 2012

Poistenie čelného skla


Samostatné poistenie čelného skla nie je na našom trhu bežné. V rámci havarijného poistenia máte samozrejme poistené aj čelné sklo presne na tie riziká ako celé auto s rovnakou spoluúčasťou. U viacerých produktoch havarijného poistenia je možné pripoistenie čelného skla, presnejšie to znamená zníženie spoluúčasti  pri jeho poškodení.
Pri PZP ponúka pripoistenie čelného skla len poisťovňa AXA.
Samostatné poistenie čelného skla nie je na našom trhu bežné. Zhruba pred čosi vyše rokom ho začala ponúkať poisťovňa Wustenrot. Tento ich produkt „prekopala“ Kooperatíva a onedlho (od 01.04.) ho začne predávať.
Porovnal tieto dva poistenia čelného skla  so službou od Autoskla Hornet-u -  ASSIST REGULAR

WUSTENROT – môžete si zvoliť z dvoch variant poistných súm 200€ (poistné 40€ ) a 500€  (poistné 60€) pri  spoluúčasti 10% zo škody.
Riziká: náraz na akúkoľvek prekážku, stret s iným účastníkom cestnej premávky, pád akýchkoľvek predmetov, ktoré nie sú súčasťou vozidla (stromov, stožiarov, skál, zemín a pod.), výbuch, krupobitie, víchrica, stret so zverou počas prevádzky vozidla.
Opravy skiel sú hradené bez spoluúčasti. Wustenrot  uprednostňuje v prípade opravy zmluvné servisy - špecializované firmy na výmenu autoskiel -  uvedené priamo v poistných podmienkach  Poistenie po výmene skla zaniká a je nutné uzatvoriť si poistenie na nové sklo.

KOOPERATIVA- ponúka až štyri varianty poistných súm 200€ (poistné 39€), 350€ ( poistné 49€), 500€ (poistné 59€), alebo 1000€ (poistné 99€) pri spoluúčasti 5% zo škody.
Riziká: poškodenie, alebo zničenie čelného skla v dôsledku vonkajších mechanických síl napr.: stret náraz, pád predmetov, krupobitie, výbuch, a pod.  + vandalizmus. Uvádzacie zľavy z poistného pre klientov Kooperatívy sú vo výške 20% (pre neklientov 10%).
Rovnako Kooperatíva uprednostňuje doporučené zmluvné servisy, ak nevyužijte zmluvný servis treba na to upozorniť  technika  pri obhliadke, ktorý Vám určí primerané náklady na opravu. Škodu je nutné ohlásiť najneskôr do 3 dní keď  ste sa o nej dozvedeli. Pri takom poškodení, kedy Vám vznikne nárok na poistné plnenie v súvislosti s ďalším poškodením vozidla – plnenie z tohto poistenia je vylúčené. Opravy skiel sú rovnako hradené bez odrátavania spoluúčasti.
Na rozdiel od Wustenrot-u poistenie po výmene skla nemusí zaniknúť ak klient súhlasí s obnovením poistnej sumy a do 15 dní od doručenia jej výšky ju uhradí.

HORNET – Autosklo – ponúka službu HORNET ASSIST REGULAR ktorá Vás rovnako môže zaujať pri ochrane čelného skla. Ponúka nanesenie „spevňujúcej vrstvy“ a za príplatok 5€ aj nanotechnológiou nanesený "film" ktorý odpudzuje dážď a sneh, zvyšuje hydrofóbne vlastnosti čelného skla a zlepšuje viditeľnosť za dažďa a eliminuje oslnenie v noci oproti idúcimi vozidlami. Opravy skla sú zadarma a nezanedbateľným benefitom je mobilný servis  opravu či výmenu čelného skla vám zrealizujú priamo u vás doma alebo v práci.

Ceny služby na jeden rok rozdeľuje podľa kategórie vozidla.
19€ - osobné vozidlo 
29€ - dodávkové vozidlo (kategória N1)
39€ - nákladné vozidlo nad 3,5 t 
Za cenu 24€ ( 19€+5€) tak získate aj opravy skiel počas trvania zmluvy zdarma. Podmienka výmeny skla  ( pri poškodení keď nie je možná jeho oprava )  je nutnosť uzatvoriť novú zmluvu s Hornetom na  obdobie 3 rokov.  

Hornet ponúka túto aj pre poškodené čelné sklá pod názvom  ASSIST HELP v cene 39€ je teda vlastne hradená oprava Vášho skla.Oprava je však možná len vtedy ak nieje poškodenie v zornom poli vodiča a spĺňa ďalšie technické kritériá na opravu ( veľkosť, tvar ).

Všetky produkty majú svoje opodstatnenie v dobe keď poisťovne odmietajú hradiť poškodenia čelného skla z PZP (bez nestranných svedkov nieje možné spoľahlivo pre poisťovňu lokalizovať škodu v čase, mieste a spôsobe poškodenia). Veľkú časť viny na tom majú sami vodiči, keď každé poškodenie skla sa snažili vykompenzovať službou od kamaráta. 
V tomto roku určite pribudnú podobné produkty aj od iných poisťovní.Výber produktu závisí vždy od  Vášho spôsobu jazdenia a požadovaného komfortu  pri oprave. Čo ja pre Vás optimálnym spojením  poistenie s profesionálnym a skúseným servisným partnerom, alebo rozšírený rozsah poistenia, alebo pocit komfortu pri službách u "Vás doma" bez medzistupňa nahlasovania škôd poisťovni. 

štvrtok 22. marca 2012

Celoročné cestovné poistenie Allianz-SP + VsŽP - ZDRAVIE+


V týchto dňoch si poistenci VšZP našli v pošte ponuku od Allianz-SP doplnkového  pripoistenia  k zdravotnému poisteniu pod komerčným názvom ZDRAVIE +. Ide vlastne o celoročné cestovné poistenie, lepšie povedané poistenie nákladov na liečbu počas pobytu v zahraničí. Krátkodobé cestovné poistenie od All-SP vzhľadom k neobmedzenému limitu nákladov na liečbu a variabilitou je jedinečným produktom hlavne na cesty mimo náš kontinent. Zdravie+ je prvý z produktov špeciálne určených pre poistencov najväčšej zdravotnej poisťovne po ukončení celoplošnej zľavy pre klientov VšZP. 

Rozsah poistenia:
liečebné náklady -  80.000€ - pre SVET pomerne nízka suma, najnižšia z porovnávaných produktov
trvalé následky úrazu 7.000€
zodpovednosť 50.000€ škody na zdraví / 20.000€ škody na veciach
denné odškodné za pobyt v nemocnici 7€ - po dobu max. 15 dní pobytu v nemocnici
batožina 1000€, za jednu vec max. 300€
pátracia a záchranná služba 16.600€ - najvyššia suma zo všetkých ponúk v rámci dosahu HZS SR
cena  66€/rok

Poistné podmienky k tejto ponuke priložené bohužiaľ nie sú, nájdete ich na  stránkach Allianz-SP . Najvyššia poistná suma na pátraciu a záchrannu činnosť spomedzi porovnávaných produktov však poteší len peších turistov - zimné športy  totiž nie sú v štandardnom  produkte tak ako aj v ostatných cestovných poisteniach Allianz-SP. 

Nedalo mi aby som tento produkt neporovnal s podobnými na našom trhu. Keďže nechcel som detailne rozoberať poistné podmienky, nakoniec tu na to ani nieje priestor, rozhodol som sa pre jednoduché porovnanie počtu a rozsahu rizík a základných limitov k cene poistného. Nakonfiguroval som teda jednotlivé produkty tak aby boli rozsahom rizík porovnateľné k produktu ZDRAVIE +:

Generali - ( nový produt predávaný od marca tohto roka )  podobný rozsah aj s denným odškodným, ale vyššie poistné sumy a limity:
liečebné náklady - 200.000€
trvalé následky úrazu  - 10.000€
zodpovednosť  - 50.000€ škody na zdraví a  škody na veciach
batožina 1000€, za jednu vec max. 300€
denné odškodné za pobyt v nemocnici 17€/deň max. 30 dní
pátracia a záchranná služba 7.000€
cena  42€/rok

UNION  - podobný rozsah má modul Komfort, nie je tam však denné odškodné 
liečebné náklady - 100.000€
trvalé následky úrazu 7.000€
zodpovednosť -  100.000€ škody na zdraví / 35.000€ škody na veciach
batožina -  700€, za jednu vec max. 350€
denné odškodné za pobyt v nemocnici - nemá
pátracia a záchranná služba 10.000€
cena 48€/rok, 95€/rok + šport /Svet  pre územie Európy plata polovičné sadzby

Zimné športy je nutné rovnako ako v Allianz - SP pripoistiť.

ECP - ( dcéra matky Generali - ešte predávaná aj cez ich predajné kanály ) podobný rozsah opäť bez denného odškodného modul sa tiež volá Komfort. 
liečebné náklady -  200.000€
trvalé následky úrazu -12.000€
zodpovednosť  - 40.000€ škody na zdraví alebo škody na veciach
batožina  - 1000€, za jednu "cennú" vec max. 250€
denné odškodné za pobyt v nemocnici - nie
pátracia a záchranná služba - 7.000€
cena  42€/rok

Má veľmi voľný výklad rizikových športových aktivít a zahŕňa napr. aj jachting, čo v iných produktoch je nutné pripoistiť rizikom ŠPORT.

Wustenrot -
liečebné náklady -  140.000€
trvalé následky úrazu -7.000€
zodpovednosť  - 70.000€ škody na zdraví / 17.500 škody na veciach
batožina  - 1000€, za jednu vec max. 350€
denné odškodné za pobyt v nemocnici - nie
pátracia a záchranná služba - 10.500€ cena +  13€
cena 66€/rok

Rovnako ako ECP všetky obvyklé dovolenkové aktivity sú v základnom poistení aj zimné športy na vyznačených tratiach.


Poz:
Extrémne športy ako skákanie na pružnom lane, ťahanie na padáku za motorovým člnom, rafting, a rôzne odnože týchto aktivít ako aj akákoĺvek zúčastńovanie na súťažiach a motoristické športy sú vo väčšine produktov celoročného cestovného poistenia vylúčené a nedajú sa ani pripoistiť, rovnako pozor na potápanie s dýchacím prístrojom. Každá poisťovńa má iný rozsah základných pohybových aktivít a ostatné sú v kategórii ŠPORT a je ich nutné pripoistiť, alebo si byť vedomí rizika  s  tým že liečbu prípadného zranenia nebude hradiť poisťovňa. 
Pri výbere "zážitkových " dovoleniek a pre "dobrodruhov" odporúčam dojednanie jenorázového poistenia s uvedením všetkých aktivít ktoré plánujú na dovolenke prevádzať pri dojednávaní poistenia aby sa predišlo nepríjemnostiam. 


štvrtok 15. marca 2012

B ako bonus

Bonus je zľava ktorú Vám poisťovňa poskytuje  za bezškodový priebeh Vášho poistenia. Bonus je známy hlavne z Povinného zmluvného poistenia za škodu z prevádzky motorového vozidla, kde ho však poisťovne vo väčšine prípadov uplatňujú plošne.
Pri havarijnom poistení si túto zľavu " vyjazdíte" dĺžkou  doby  bez nehody ( obvykle po každom roku poistenia bez nehody je to zľava 5, alebo 10% z ceny poistenia ) avšak túto zľavu tiež môžte získať v "akciovej cene". Niektoré poisťovne v rámci marketingových akciových cien Vám ponúknu nízku cenu poistného s dopredu daným bomusom vo výške od 30% až do 50% zľavy z poistného. Nie je však všetko zlato čo sa blyští. Opačnou stránkou bonusu je malus, to Vám väčšina predajcov poistenia nespomenie.

Malus je prirážka k poisteniu za zavinenú škodu. Vo väčšine prípadov malus, teda prirážka k poisteniu stúpa oveľa razantnejšie ako je prideľovaný bonus( len málokedy je to rovnaká prirážka k cene poistenia v rovnakej výške ako bonusová zľava štandardne to býva 2 až 3 bonusové triedy, teda ľudskou rečou sa jednou zavinenou nehodou sa oberiete o 2 až 3 roky získaného bonusu, niekde podľa rozsahu aj viac ).

Napr. ak získate v poisťovni akciovú cenu poistenia s prideleným bonusom vo výške 50% zľavy  pri Vami zavinenej škode sa vám bonus na budúce poistné obdobie zníži o 20% ( malus ) na hodnotu 30%  a  teda Vám stúpne výška poistného  o nepríjemných 20%.  Pri väčšom rozsahu škody to kľudne môže byť aj 50%  a Vaša akciová cena je po roku poistenia fuč . Malus, teda prirážka na poistnom  závisí od výšky a rozsahu škody resp. od počtu škôd za sledované poistné obdobie ( vo väčšine prípadov tzv. technický rok - 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy).

Pri uzatváraní havarijného poistenia u predajcu sa preto oboznámte aj s bonusovými podmienkami zmluvy tak aby ste po škode neboli prekvapený z novej výšky poistenia. Do tzv. zavinených škôd sa počítajú všetky tie  kde nie je známy vinník teda aj tzv. parkovacie škody.