štvrtok 10. februára 2022

 Hlavné kritéria pri výbere havarijného poistenia


 1. HRANICA TOTÁLNEJ ŠKODY

  Koľko dostanem za svoje auto ak mi ho ukradnú, alebo ostane z neho "šrot" po havárii, by malo byť prvoradým pri výbere poistenia. Poisťovne pri havarijnom poistení hradia škody do výšky tzv. všeobecnej hodnoty vozidla, je to vlastne trhová cena ktorá zodpovedá stavu vozidla pred poistnou udalosťou. Ak cena opravy prekročí všeobecnú hodnotu vozidla (vhv) prehlási poisťovňa že ide o tzv. totálnu škodu. Podľa poisťovne oprava vozidla je ekonomicky neúčelná, náklady na opravu by prekročili hranicu VHV vozidla stanovenú v poistných podmienkach tej ktorej poisťovne :

  - Allianz-Slovenská poisťovňa 90 %
  - Kooperativa poisťovňa 100 %
  - Wüstenrot poisťovňa 80 %

  - Generali Slovensko 85 %
  - Uniqa poisťovňa 100 %
  - Groupama poisťovňa 80 %
  - Komunálna poisťovňa 90 %
  - ČSOB poisťovňa 80 %
  - UNION poisťovňa 85 %

  Tieto percentá, rozhodujú o tom či Vám poisťovňa preplatí celú výšku škody (po odpočítaní spoluúčasti), alebo v prípade totálnej škody sumu Vám ostane "vrak auta" a poisťovňa Vám vyplatí všeobecnú hodnotu zníženú o spoluúčasť a o časovú hodnotu použiteľných dielov z vraku vozidla. 

  Túto finančnú stratu môžete eliminovať poistením typu GAP, ktoré Vám dorovná rozdiel medzi Vašou obstarávacou cenou a plnením z havarijnej poistky (všeobecnej hodnoty vozidla).

 2. ROZSAH POISTENIA, SPOLUÚČASŤ, AKCEPTOVATEĽNÁ NH OPRÁV

  Ďalej odporúčam venovať pozornosť spoluúčasti a výlukám z poistenia (obvykle sú vylúčené pneumatiky, ak nedošlo k inému poškodeniu vozidla a rovnako prepätie, skrat v elektroinštalácii ak nedošlo k požiaru, alebo nie sú viditeľné vonkajšie škody napr. na čalúnení a pod., ale aj úmyselné založenie požiaru, výbušného systému... ) rovnako ako rozsahu poistného krytia - čo je poistené - obvykle sú to riziká živelné - požiar, výbuch, povodeň... havarijné - stret vozidiel, náraz vozidla, ...a krádeže - poškodenie vozidla, vandalizmus, odcudzenie časti vozidla - pri týchto škodách je potrebné VŽDY VOLAŤ NA MIESTE POLÍCIU.

  Spoluúčasť je podiel ktorým sa podieľate na každej škode na Vašom vozidle. Uvádza sa v percentách, alebo pevnou sumou.  Štandard je spoluúčasť vyčíslená percentom podielu na oprave škody, najbežnejšie je to 5% a zároveň je tento %-lny podiel limitovaný minimálnou sumou najmenej od 65/18/15/165/166,-Eur, ale sú aj produkty s pevne vyčíslenou spoluúčasťou 100,-/150,-/200,-... Eur, alebo aj s nulovou spoluúčasťou.

 3. BONUS – MALUS

  Rovnako odporúčam zvážiť medzi poistením ktoré Vás odmeňuje ak nemáte žiadne škody - bonusové poistenie - ale aj trestá za Vami spôsobenú škodu navýšením poistného – MALUS - (podľa podmienok a výšky zavinených škôd od 10% až do 75 % pôvodného poistného) a bezbonusové poistenie kde nehodovosť neovplyvňuje výšku poistného na nasledujúce obdobie. Pri firemných/referentských autách s viacerými používateľmi odporúčam nebonusové produkty.


Cenu poistného každá poisťovňa určuje na základe vlastných kritérií, preto kým u jednej poisťovne je daná značka/typ mv, považovaný za nadštandardný (nie výbavou ale hlavne cenou opravy a náhradných dielov) u inej poisťovne je tento typ poisťovaný za zvýhodnenú sadzbu. Ceny ovplyvňuje výrazne vek držiteľa/vodiča, región jeho história zavinených škôd a región kde je auto prihlásené. Sadzby poistného sa dnes pohybujú v rozsahu podľa typu poistenia od cca 1,8 % do cca 2,5 % z novej ceny auta.


Podpisom/akceptovaním poistnej zmluvy zaplatením (online) potvrdzujete, že ste sa oboznámili aj s poistnými podmienkami, ktoré obsahujú nielen rozsah Vašich nárokov pri škode, ale aj Vaše povinnosti, preto neodporúčam uzatvárať poistenie bez toho aby ste ich neprečítali.

A na koniec otázka : Do akého veku auta sa mi oplatí havarijné poistenie ?
A odpoveď : Neoplatí sa len vtedy, ak máte pripravenú finančnú rezervu vo výške trhovej ceny mv na jeho spojazdnenie v prípade škody.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára