sobota 1. januára 2022

Poisťovací agent Vám pomôže nielen pri výbere poistenia.


Poisťovací agent – samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia.


V médiách je často poisťovací agent vykresľovaný ako ten „zlý“ čo sa nabaľuje na poistení a zvyšuje jeho cenu. Je to však poľutovaniahodný omyl.
   Poisťovací agent, resp. podľa nového názvoslovia  samostatný finančný agent (SFA)  v sektore poistenia a zaistenia je sprostredkovateľ ktorého platia poisťovne za predaj produktov na základe zmlúv a nie klienti. 
  Na rozdiel od viazaného finančného agenta, resp. viazaného sprostredkovateľa pracujúceho pre jednu poisťovňu má v  portfóliu viacero konkurenčných produktov rovnakého typu a teda klient má možnosť výberu bez toho aby sám obiehal poisťovne.

Poisťovací agent vykonáva pre klienta sprostredkovanie poistenia čo nezahŕňa len predaj poistiek. Rozsah sprostredkovania presne definuje Zákon o finančnom sprostredkovaní  č. 186/2009 Z. z.: 
-predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby
-poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy
-spolupráca pri správe zmluvy
-spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov
-zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi.

Každý sprostredkovateľ musí spĺňať aspoň jednu z týchto činností, samozrejme že v rámci kvality služieb klient rýchlo zistí či ho poisťovák pri pokuse oznámiť škodu odbije s tým aby otravoval poisťovňu, alebo mu asistuje pri hlásení škody, obhliadke a uplatňovaní finančných nárokov. 

Pridanou hodnotou SFA a jeho profesionálnych podriadených agentov je okrem   aktuálnych informácií o akciách a produktových novinkách jednotlivých poisťovní   samozrejme prax a skúsenosti nielen z predaja ale aj z postupov pri likvidácií škôd

Uzatvorením poistnej zmluvy klienta s poisťovateľom teda činnosť poisťovacieho agenta  zďaleka nekončí a je klientovi nápomocný aj v oblasti správy poistenia resp. pri riešení vzniku poistnej udalosti.
Využitie služieb samostatného finančného agenta vôbec nezdražuje poistenie, ba naopak v prípade malých a stredných firiem jednanie s poisťovňami prostredníctvom SFA zvyšuje ich pozíciu a konkurencia výberu produktov zase znižuje cenu poistenia

   Najdôležitejšiou  výhodou je však prehľad naprieč poistnými produktami a doporučenie takých, ktoré spĺňajú požiadavky klienta nielen v cene, ale aj v rozsahu poistenia.

Poisťovací agent  musí spĺňať zákonom stanovené podmienky týkajúce sa vzdelania, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti, ktorú musí raz za štyri roky preukazovať pred dozorujúcim orgánom (NBS).