štvrtok 15. marca 2012

B ako bonus

Bonus je zľava ktorú Vám poisťovňa poskytuje  za bezškodový priebeh Vášho poistenia. Bonus je známy hlavne z Povinného zmluvného poistenia za škodu z prevádzky motorového vozidla, kde ho však poisťovne vo väčšine prípadov uplatňujú plošne.
Pri havarijnom poistení si túto zľavu " vyjazdíte" dĺžkou  doby  bez nehody ( obvykle po každom roku poistenia bez nehody je to zľava 5, alebo 10% z ceny poistenia ) avšak túto zľavu tiež môžte získať v "akciovej cene". Niektoré poisťovne v rámci marketingových akciových cien Vám ponúknu nízku cenu poistného s dopredu daným bomusom vo výške od 30% až do 50% zľavy z poistného. Nie je však všetko zlato čo sa blyští. Opačnou stránkou bonusu je malus, to Vám väčšina predajcov poistenia nespomenie.

Malus je prirážka k poisteniu za zavinenú škodu. Vo väčšine prípadov malus, teda prirážka k poisteniu stúpa oveľa razantnejšie ako je prideľovaný bonus( len málokedy je to rovnaká prirážka k cene poistenia v rovnakej výške ako bonusová zľava štandardne to býva 2 až 3 bonusové triedy, teda ľudskou rečou sa jednou zavinenou nehodou sa oberiete o 2 až 3 roky získaného bonusu, niekde podľa rozsahu aj viac ).

Napr. ak získate v poisťovni akciovú cenu poistenia s prideleným bonusom vo výške 50% zľavy  pri Vami zavinenej škode sa vám bonus na budúce poistné obdobie zníži o 20% ( malus ) na hodnotu 30%  a  teda Vám stúpne výška poistného  o nepríjemných 20%.  Pri väčšom rozsahu škody to kľudne môže byť aj 50%  a Vaša akciová cena je po roku poistenia fuč . Malus, teda prirážka na poistnom  závisí od výšky a rozsahu škody resp. od počtu škôd za sledované poistné obdobie ( vo väčšine prípadov tzv. technický rok - 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy).

Pri uzatváraní havarijného poistenia u predajcu sa preto oboznámte aj s bonusovými podmienkami zmluvy tak aby ste po škode neboli prekvapený z novej výšky poistenia. Do tzv. zavinených škôd sa počítajú všetky tie  kde nie je známy vinník teda aj tzv. parkovacie škody.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára